og真人

og真人    耳环/耳钉    CNC镶嵌锆石耳钉电镀IP金色
0925饰品0613副本

CNC镶嵌锆石耳钉电镀IP金色

FINE JEWELRY
Enjoy the beautiful life
原创设计款耳钉
JUBUQIHOU-SHOP
JEWELRY
Enjoy the beautiful life
原创设计款耳钉
JUBUQIHOU-SHOP
TEXT
FINE JEWELRY
产品参数
  • 品牌 SOYLENT
  • 系列       CNC镶嵌系列
  • 货号 XBY-2039
  • 品名 耳环
  • 尺寸 12.00MM
    • 材料 不锈钢316L电镀18k金,手工质感表面肌理
FINE JEWELRY
产品特色
01

莹闪锆石

钛钢金色与白色锆石,清新典雅,衬托娇柔气质

02莹闪锆石

钛钢金色与白色锆石,清新典雅,衬托娇柔气

FINE JEWELRY
随心搭配
FINE JEWELRY
产品保养
远离化学品
避免刮碰
勿遇水佩戴
勿睡觉时佩戴
密封保养
与防氧化纸齐放